Biz

Eski Mısır'da kaçan bir esiri bulup getirene mükafat vaadeden papirüs; esirlerin fiyat ve özellikleri kazınmıș duvarlar, "halınızı veya karınızı döverken kullanabileceğiniz baston,1 penny" diye bağıran Londralı çığırtkan, "Hadddiii fotokopi çekiyor" diye bağırıp sinek öldürme raketi satan pazarcı, "32 dișe keman çaldırıyor" diyen șerbetçi ile,"ikizlere takke" diyerek sattığı sütyene dikkati çekmeye çalıșan Mahmutpașa ișportacısı...

REKLAMCILIK insanlar arasında; alıșverișin bașlamasıyla birlikte ortaya çıkan çok eski, fakat hiçbir zaman popüleritesini kaybetmemiș ve artık toplumlararası rekabet piyasasını yönlendiren bir endüstridir. Günümüz yöntemleriyle daha bilinçli ve organize grup faaliyetleri șeklini almıșsa da, amaç temelde hep aynı; üretmiș olduğumuz mal veya vermiș olduğumuz hizmet ile daha geniș bir kitlenin dikkatini çekerek, bu kitlenin talebini firmanıza yönlendirmek.İște A-B REKLAM, ayrılan bir fonun medyalara dağılımını, profesyonel pazar araștırmalarına dayanan fizibilite raporları ile en uygun biçimde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Ürünü veya hizmeti tanıtmak veya güncelleștirmek için her türlü reklam mecrası kullanıp DİSİPLİNE EDİLMİȘ bir reklam anlayıșını ilgili hedef kitleye ulaștıracaktır. Yine projelerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm basın-yayın ya da halkla ilișkiler konularında gerekli etkinlikler, A-B REKLAM'ın bu camia ile yakın iș ilișkileri nedeniyle daha etkili sonuçlar verecektir.

Profesyonel olarak bakarsak mesleğe 1975 yılında bașladık. İșin özünü Morajans’ta çalıștığımız yıllarda aldık. A-B Reklam olarak 1992 yılından beri faaliyet gösteren firmamız, Basın İlan Kurumu’na bağlı; yurt genelinde ve Türkiye’nin dost ülkelerle yapmıș olduğu ikili basın ilan anlașmaları kapsamında yayınlanan ve faaliyet gösteren süreli ve süresiz yayın organlarıyla direkt olarak çalıșma statüsüne ulaștırılmıștır. Yani Almanya’da yayınlanan “Der Spiegel” dergisine veya herhangi bir gazeteye doğrudan ilan verebilir, reklam çalıșmalarında bu yayınlar için bütçeler olușturabilirsiniz.

Ajansımız TAM HİZMET AJANSI'dır.

Önemli olan, gerekli yerde doğru motivasyonu sağlayıp, amaca hizmet etmek ve belirlenen hedefe ulașmaktır. Reklam ve tanıtım çalıșmalarında öncelikle; müșteriyi aydınlatmak, ürün ya da hizmet hakkında kullanım alanlarını açıklamak, bunun ötesinde yeni bakıș açıları kazandırmak ve tüm bunları estetik kaygılar içinde abartı ve yanılgıdan uzak pozitif bir platformda gerçekleștirmektir. Ayrıca alternatif reklam ve tanıtım etkinliklerinden toplantı organizasyonları, eğitici nitelikteki kongre, konferans, kurs, defile, seminer ve sempozyumları da en etkili ve doğru șekilde organize etmek ajansımızın sunduğu hizmetlerdendir. Șimdiye kadar anlattığımız bir çok alternatif ve söz konusu olan ișlerin tasarımı, dizgisi, ön baskı hazırlıkları, basılması, seslendirilmesi veya kaydedilmesi ve müșteriye teslimine kadar geçen tüm așamalarda firmamız hizmet vermektedir. Șirketimizde kullanılan gerek bilgisayarlar gerekse ekipmanlar olsun sektörde isim yapmıș, değerli sanatçı ve ustaların gözetiminde çalıștırılmakta ve en son sistemler ve programlar kulanılmaktadır. Yüksek teknoloji ürünü olan çalıșmalar en son așamaya kadar her türlü kontrolden geçerek zamanında müșteriye ulaștırılır. Mesleğimizde edindiğimiz tecrübe ve bilgi, ișinizin garantisi olacaktır. AB REKLAMCILIK MATBAACILIK LTD. ȘTİ., isim belirleme, amblem, özgün yazı karakterleri, marka ve marka tescil ișlemleri ile tüm matbu evrak düzenlemeleri ve basımını bütün enerji ve yaratıcı ruhuyla birlikte ortaya koymayı amaçlayarak gerçekleștirir. İlkemiz; amatör ruhumuzu, profesyonel çalıșmalarımızla harmanlayarak farklılığımızı ortaya koymaktır.

Çağdaș ișletmeci biz tanıtımcılardan daha ekonomik,daha etkili ve daha dengeli çözümler bekliyor... Dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ve Hizmet Sektöründe faaliyet gösteren ișletmecilerimiz...

 • İç pazarda ve dıș pazarda kalitenize güvenebilir misiniz? +Pazar rakiplerinizin karșısında daha cazip olabilme gücünüz var mı?
 • Gerektiğinde(talep kașısında) üretim kapasitenizi artırabilmek elinizde mi?
 • Gelișen tüketici bilinci ve değișen piyasa kurallarına inanıyor musunuz?
 • Ticari hayatınızın yarınlarında ișinizi sürdürmek ve geliștirmek ana hedeflerinizden mi?

Sayın ișletmeci, cevaplarınız "Evet" ağırlığında ise, sizi çağdaș ișletmeci vasıflarında iș insanı olarak tanımak bizim için onur ve gurur kaynağı olacağı gibi, "Çağdaș Tanıtım" alanlarında size hizmet vermek de bir zevk olacaktır. Siz çağdaș ișletme normlarında üzerinize düșen görevi yaptınız. Artık sıra uygulamaya geçmekte... Bu noktada ilk iș profesyonel bir reklam ajansını belirlemekte. Unutmayınız ki günümüz insanı, milyarlarca lira harcayıp reklam çalıșmalarında binlerce markayı, ismi, ürünü, ambalajı, rengi, biçimi veya hizmeti akıllarda tutma yarıșındalar. Hem de dil, din, cinsiyet, yaș gözetmeden. Böylesine yoğun medya savașlarında en ufak ayrıntısına varıncaya kadar hesaplanmıș statejiler veya dikkat çekme ve fark edilme yarıșında daima sizin dıșınızda sizlere yepyeni bir renk skalası sunacak REKLAM AJANSINA ihtiyacınız var. Bizim ișimiz ihtiyacınız olan bir kutu kartvizit veya bir reklam filmi de olsa aynı hassasiyette sizlere yeni ufuklar yeni renkler sunmak ve olușturulan projeleri güncelleștirmektir.

İște verilen hizmetler en kısa bașlıklarla. Reklamcılık

 • Genel olarak grafik tasarımları ve uygulamaları
 • İlancılık, haber ve basın - yayın prodüktörlüğü (Haber, ilan, teșekkür, bașsağlığı)
 • Gazete reklamları, kitap, dergi kapağı tasarımları
 • Dijital medya reklamcılığı, web sitesi tasarımı ve yönetmenliği
 • Her türlü matbaa ișleri tasarımı ve uygulamaları
 • Kartvizitler, kredi kartları, ticari kartlar ve kimlik kartları tasarımları
 • Bayram, yeni yıl, açılıș, düğün ve her türlü seremoni kartı tasarımı
 • Maliye veya PTT gibi kurulușlarla, anlașmalı her türlü değerli kağıt tasarımı
 • Yıllık faaliyet raporları, kurum kitapları tasarımı
 • Yeniden özgün ambalaj tasarımları ve ambalaj üstü tasarımlar
 • Dosya, poșet, afiș tasarımları
 • Diploma sertifika gibi özel tasarımlar
 • İșletmelere kuruluș așamalarında; isim belirlemesi ve kurumsal kimlik tasarımları
 • Eșantiyon, promosyon tasarımları, özel ajanda ve özel takvim tasarımları
 • Ișıklı, ıșıksız, sabit, seyyar tanıtım ve sunuș stand ve tabela tasarımları

Saygılarımızla,

Bedri Osman MORTAȘ
Ajans Bașkanı - Kıdemli Sanat Yönetmeni